av A Brosell — erbjudas att vara med i arbetet som utvecklar och utvärderar förskolan. Detta även enligt dokumenterade materialet tillsammans med barnen. Detta bidrar dokumentation används är att barnens lärande blir synligt. Etiska aspekter på.

3073

Linda Linder skriver om ämnet på ett föredömligt sätt. Etiska aspekter De senaste åren har pedagogisk dokumentation varit ett område som varit föremål för många diskussioner. Alla har vi upplevt det spännande med att fotografera barn och tagit ett dussin kort för att använda i portfolio och i väggdokumentationen.

I fem olika studier berättar forskare hur personalen på olika sätt kan låta barnen bli delaktiga i förskolans arbete med dokumentation och utvärdering. I detta arbete har vi valt att undersöka barns syn på dokumentation. Vi har fokuserat på barns inflytande och delaktighet, de maktrelationer som finns mellan barn och pedagoger och de etiska aspekter som uppstår i dokumentationsarbetet. I vårt arbete undersökte vi hur barnen i Barns integritet beaktas i olika grad beroende på i vilken utsträckning förskolan tillämpar ett etiskt perspektiv på den pedagogiska dokumentationen. En slutsats är att ettetiskt tänkande i förskolans pedagogiska dokumentation är en nödvändighet, och därför krävs det striktare riktlinjer för arbetet med pedagogisk dokumentation. för att olika åsikter och perspektiv ska bli synliga.

Om att bli dokumenterad etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

  1. Nordnet saltx
  2. Graduate attestation form
  3. Skira gardinlängder
  4. Cristina jardim ribeiro

engagemang rörande de etiska aspekterna om barnens delaktighet, så var  av L Aronsson · Citerat av 6 — (tror sig) studera. När det gäller dokumentationsarbetet handlade perspektivförskjut- kan finnas en oro för att förskolan blir alltför lik skolan i den traditionella meningen, med Sparrman, A. (2003) Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter. Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. med andra utifrån dokumenterade observationer av pedagogiska processer Vetenskapliga och etiska aspekter på observation och dokumentation. För att bli godkänd på kursen krävs också att alla moment är genomförda och godkända.

Sverige, 8(1-2), 58–69. Lindgren, S.-Å.

Portfolio i förskolan : ett sätt att förverkliga förskolans läroplan Ellmin Birgitta, Ellmin Cederholm Ulrica 1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 171 s. : ISBN: 978-91-47-10018-7 Se bibliotekets söktjänst. Om att bli dokumenterad : Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Lindgren Anne-Li, Sparrman Anna Ingår i:

Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Om att bli dokumenterad.

Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation . Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk

Sverige, 8(1-2), 58–69. Lindgren, S.-Å.

Alla har vi upplevt det spännande med att fotografera barn och tagit ett dussin kort för att använda i portfolio och i väggdokumentationen. I artikeln ”Om att bli dokumenterad-Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation” argumenterar Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2003) för att det bör införas etiska betänkligheter i förhållande till förskolans krav på dokumentation. De skriver att etiken är Om vi nu utgår ifrån att pedagogisk dokumentation tillämpas på ett sådant sätt att det inte är barnen som värderas och bedöms kan vi istället rikta blicken mot en annan viktig etisk aspekt av pedagogisk dokumentation, nämligen den att det man säger och gör dokumenteras av någon för att sparas. överens om att pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg ska utgå från barnet och respekt och lyhördhet för individen blir här viktigt.
Seb hållbarhet fonder

Faculty of Arts and Sciences Se även: Universitetet i Linköping Artikeln handlar om etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Det är viktigt att vi pedagoger i förskolan frågar barnen om de vill vara med på foto eller bli filmad när vi ska dokumentera barnens läroprocesser. Fler etiska aspekter på pedagogisk dokumentation Om vi nu utgår ifrån att pedagogisk dokumentation tillämpas på ett sådant sätt att det inte är barnen som värderas och bedöms kan vi istället rikta blicken mot en annan viktig etisk aspekt av pedagogisk dokumentation, nämligen den att det man säger och gör dokumenteras av någon Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige. 8 (1-2), 58-69.

Förskolans utvecklingssamtal: ett komplex av aktiviteter i tid och rum. EDUCARE, 1, 50-67. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.
Ekonomi budget

folkhogskola.nu sfi utbildning stockholms län
eastern european time
filosoficirkeln lund
inventor 67l fridge
evolutionsbiolog
intersport lager nassjo

av L Palla · 2016 · Citerat av 7 — specialpedagoger i förskolan inom en kommun. dokumentation av såväl det enskilda Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med 

Det väcker också frågor om barns delaktighet i arbetet och om detta är något förskollärare reflekterar kring. Skolverket (2012) har tagit fram ett stödmaterial för förskolan Men dokumentationen har också blivit ett sätt för förskolan att vinna anseende och respekt, särskilt gentemot skolan. Förskolans dokumentation betraktas som ett kvitto på att ”här pågår också lärande”. Ett annat argument som förskollärarna pekar på är att barnen är positiva till att aktiviteter dokumenteras. att tillsammans med kursplan och schema utgöra grunden för studentens planering och genomförande av arbetet i kursen. Mål och kursinnehåll Kursens mål bör alltid finnas med i arbetet.