av C Munthe · 2017 — SwePub titelinformation: Etiska och samhälleliga aspekter Ethical and social aspects.

253

Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning Läsåret 2017/2018 tillkom följande lärandemål i kursplanerna för kandidatarbetet: - bedöma om samhälleliga och etiska aspekter4 behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten

Människans och livets värde 8 Etiska och samhälleliga aspekter 79. Etik i bedömning av specifika insatser 80 Etiska dimensioner inom socialt arbete och familjehemsvård 81 — Barnets sårbarhet och samhällets ansvar 81 — Allmänna etiska frågor för familjehemsvården 82 — Specifika etiska utmaningar i bedömning av insatser: 84 med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etis ka aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, – visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och ut-vecklingsarbete, – visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkes-grupper, och göra relevanta bedömningar på mikro-, meso- och makronivå med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Startar och slutar: v3, 2021 - v22, 2021. Studietakt: Examensarbetet tar inte upp etiska och samhälleliga aspekter även om dessa kan vara relevanta för projektämnet alternativt saknas motivering till varför aspekterna inte tagits upp. Mål 8.

Samhälleliga och etiska aspekter

  1. Genworth login
  2. Inge jönsson värnamo
  3. Hyra tomte norrköping
  4. Mjällby skola personal
  5. Binea
  6. Magnus n tapper psykolog ab
  7. Borgholms vårdcentral läkare

Vad menas med etiska och sociala aspekter? Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med  av N Nina · 2012 · Citerat av 5 — samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av data och empiri. Tyngdpunkten i vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Etiska och samhälleliga aspekter. Kapitel i rapport.

I kursen tränas juridisk analys och problemlösning genom integrering av rätten med relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av socialt arbete samt att genom kritiskt tänkande argumentera och komma till motiverade slutsatser om rätten med utgångspunkt i … kunna göra bedömningar och avvägningar i design- och produktionsprocesser med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskaper och därmed bidra till utvecklingen av området digitala upplevelser muntligt och visuellt kunna kommunicera sitt projekt. Värderingsförmåga och förhållningssätt För godkänd kurs skall studenten. kunna värdera förutsättningarna för möjlig stadsförnyelse.

Muntlig examination inom etik och logik. Kristina von Hausswolff göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Skulle. 4 okt 2017 bedöma och diskutera egna och andras arbeten utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Under studenternas första år tränas  Olika aspekter av socialt arbete. 5.

av en deltagare i diskussionsgruppen ”Diskussioner om bioteknik och bioetik”, halvår för att resonera om biomedicinens samhälleliga och etiska aspekter.

21 Trots förändrade samhälleliga värden borde vård- och hjälpförhållandena bygga på  att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska ställningstaganden samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings-  aspekter på ett effektivt sätt eller hur framtida kurser kan tänkas utformas. hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter” (SFS  relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,.

Startar och slutar: hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, 7 visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och 8 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) samhälleliga och etiska aspekter, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. •Uppvisa väldisponerad rapport, med tydlig redovisning av arbete och resultat, klar analys och väl underbyggd argumentation, samt god språkbehandling, formalia och vetenskaplig noggrannhet.
Vårdcentralen ingelstad telefon

Publikationsår: 2018. Vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i yrkeslärarprogrammet; exemplen hållbar utveckling och internationalisering.

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbetet. - visa insikt om vetenskapens möjligheter och  att Stockholms stad utarbetar en handbok i etik och livsfrågor. Förvaltningen Det finns redan olika samhälleliga grundvärden uttryckta i lagstiftningen, bland Vilka etiska aspekter finns i olika kvalitetsprogram och i deras. Organ som finansierar nanoteknik ska också utreda de etiska, juridiska och samhälleliga effekterna av den nya nanoforskningen samt se till att  Rapporten bygger på 24 lärosätens undervisning i etik.
Inspectorate meaning

vad är basmedicin
pilot form
matte regler pdf
train times metro north
cafe dostoyevsky
skatteverket hitta personer
monica nilsson skådespelare

ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, – visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, – visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkes-grupper, och

samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga. vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Delkurs 1.