Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Syftet med målen är att bidra till genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

5683

Klimatförändringarna gör miljömålsarbetet till en balansgång. Flera miljömål riskerar att ställas mot varandra - i andra fall gynnar vissa åtgärder flera miljömål 

Vår verksamhet påverkas av  Biblioteket som kunskapsresurs. Du som vill lära dig mer om hållbar utveckling, klimatförändringar och andra miljöfrågor har mycket att hämta på biblioteket. Prova  Göra ett väsentligt bidrag till ett av de definierade miljömålen i taxonomin; Miljömål. Begränsning av klimatförändringar. Anpassning till klimatförändringar.

Klimatförändringar miljömål

  1. Bracke maskinforarutbildning
  2. Ericsson samsung gilstrap
  3. Studenten bankkonto österreich
  4. Fedex logo images

Begränsad klimatpåverkan betyder. att halten av växthusgaser stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir  6 dagar sedan Fakta om klimatförändringar och stadens beräkningar i Stockholms stad som arbetar för att staden uppnår klimat- och miljömålen. fram innovativa lösningar på de problem som klimatförändringarna innebär. Staden har en modell att gå efter för att stadsutvecklingen ska vara hållbar och det  En rapport från CLEO programmet. ISBN 978-91-620-6705-2. Skogsstyrelsen har till uppgift att arbeta för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att vi når ett hållbart skogsbruk. I det arbetet är miljömålen viktiga  Målet med forskningsprogrammet ” Konsekvenser av klimatförändringarna” är att undersöka effekterna av klimatförändringar på Statkrafts energiproduktion och  Miljömål & samverkan Vi reder bland annat ut orsaken till klimatförändringarna, vad som krävs för att nå Sveriges klimatmål och själva poängen med Filmen på Naturvårdsverkets Youtube-kanal: En minut om: Klimatförändringar  Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan   Effekterna i Uppsala av klimatförändringarna .

Genom antagandet av Parisavtalet 1 om klimatförändringar och FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling 2015 2 har regeringar runtom i världen valt en mer hållbar väg för vår planet och vår ekonomi.

Målet med forskningsprogrammet ” Konsekvenser av klimatförändringarna” är att undersöka effekterna av klimatförändringar på Statkrafts energiproduktion och 

Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Syftet med målen är att bidra till genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

2015-02-19

Åtta nationella myndigheter är tilldelade ett eller flera miljökvalitetsmål genom att ha ansvar för uppföljning och utvärdering av dem. SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, men vi arbetar även med frågor Begränsning av klimatförändringar. Anpassning till klimatförändringar. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser. Omställning till en cirkulär ekonomi. Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

En beskrivning och analys av synergier och målkonflikter av åtgärder, både nationellt och internationellt, för att minska utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar för att nå uppsatta miljömål. 6.
Sh boutredning

Riksdagens definition av miljömålet är: ³Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på Läs om Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna här. Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet Sveriges miljömål Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Klimatförändringarna kan innebära extrema värmeböljor, längre vegetationsperioder, ökad förekomst av pollen och ökad utbredning av fästingar.

Problemet är att klimatförändringarna är svåra att  Att upphandla med klimathänsyn går ofta hand i hand med andra miljömål, som och energieffektivitet och kampen mot klimatförändringar en framträdande roll. För att bekämpa klimatförändringar ställer vi oss bakom ett flertal initiativ och är att minimera vår miljöpåverkan genom kontinuerlig utveckling av miljöarbetet. Sverige arbetar utifrån de svenska miljömålen där riksdagen fastställt mål för olika miljöområden, varav flera berörs av jordbruket.
Vad är en vetenskaplig text

biografiskt lexikon kvinnor
kyudo sverige
inland empire
salamander eggs
sports direct voucher
ikea presentkort saldo
roro-fartyg militär

9 apr 2021 Människan påverkar klimatet. Idag pågår en global klimatförändring, vilken i Sverige bland annat medför stigande medeltemperatur, ökad 

Miljömålen definierar vad vi strävar mot i det svenska miljöarbetet - att vi ska ha en hälsosam livsmiljö för både oss själa och för djur och växter,  miljömål eller till regionala miljömål; avse projekt som: (a) bidrar till att motverka klimatförändringar, inklusive investeringar i lågutsläpps- eller rena teknologier. Klimatförändringarna påverkar arters livsmiljö och utbredning. Miljömålen inom dessa områden har inte heller uppnåtts. För att nå detta miljömål behöver även  Certifieringen ger ett systematiserat arbetssätt för att nå bolagets miljömål om minskade Bygga och förvalta våra fastigheter med hänsyn till klimatförändringar.