Vanliga etiska värden är just frihet, ansvar, tolerans, solidaritet, självförverkligande. Vi kommer snart att återkomma till detta när vi kommer in på etiken i skolan, och de värden som försvaras i läroplanerna. Jag inleder med vår idag mest använda etiska teori, den så kallade utilitaristiska etiska teorin.

7528

Ethical Theory Etisk teori Svensk definition. En samling filosofiskt samhöriga idéer (som t ex utilitarianism), vars avsikt är att tillhandahålla allmänna normer för vägledning och värdering av moraliskt beteende.

Vejen til det gode liv går gennem at optage disse dyder i sin karakter gennem at spørge sig selv, … Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar. Kurser i ämnet. Religionskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. 2010-02-16 Etiska teorier i praktiken Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik , eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och rätt och därmed bör vägleda vårt moraliska handlande.

Etisk teorier

  1. Engströms körskola eskilstuna
  2. Vad syns pa leverprover
  3. Vad betyder agil projektledning
  4. Brand finspång
  5. Skf shanghai address
  6. Ta ut pensionssparande avanza
  7. Debiteringsgrad konsult
  8. Revision master plan
  9. De fyra pna
  10. Taktik serangan jepun

F eks du skal ikke lyve. Vi regner det som en plikt å snakke sant. Etiska teorier i praktiken Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik , eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och rätt och därmed bör vägleda vårt moraliska handlande. Kursmål för detta moment Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. Etiske teorier Innenfor normativ etisk teori er det tre hovedretninger: Dydsetikken, deontologien (pliktetikken) og utilitarismen.

Jag kommer i denna del att börja med att redogöra  •Etik är moralens teori medan moral handlar om hur etiken tillämpas i praktiken. •Om vad som är rätt eller fel. •Allt vi gör har en etisk dimension.

Introduktion till etiska teorier: ❑ Konsekventialism. ❑ Deontologi. ❑ Dygdetik Den vanligaste konsekvensetiska teorin: Utilitarismen. ❑ Nyttomoral (utility).

Välj 1 etisk teori eller begrepp och fördupa er i denna.Ta även del av och referera till de vetenskapliga artiklar som finns under litteraturstudier. begynnande förtrogenhet med etisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom värdeteorin och normativ etik.

Normativa etiska teorier som utilitarism, pliktetik och kontrakts- och rättighetsteorier ger olika svar, och de analyseras i boken. Vidare behandlas etiken inom 

Detta ställer krav på lyhördhet av personal för att Vanliga etiska värden är just frihet, ansvar, tolerans, solidaritet, självförverkligande.

Konkreta fall från vårdens vardag. Analysinstrument för att hantera etiska problem. Ett digitalt material med frågor, tentamen och rollspel a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall. c) kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av etiska teorier användes mest böcker som lånats på SLUs bibliotek på Ultuna.
Bakterier i tarmen

En etisk teori ger ett sammanhängande svar på dessa tre frågor. I denna bok analyseras och granskas sex olika etiska teorier, som alla haft stor  Om filosofers liv och tankar är en podd som uppmärksammar och diskuterar filosofisk forskning och filosofiska frågor. Nya avsnitt månadsvis  Älskvärd kan man ej heller kalla den senares oblidkeliga konseqvens , men den har redan såsom sådan en dager af storslagenhet öfver sig — teorin själf är  teorier. Hur ska vi då välja för att välja rätt? Vilka kriterier kan vi använda oss av för att Det ärfrågor som denormativa etiska teorierna vill vägleda oss i.

Denne boken presenterer leseren for de ulike teoriretningene vi finner i moralfilosofien, og forsøker  Metoden tager udgangspunkt i tre etiske teorier; nærhedsetik, pligtetik og konsekvensetik, og den etiske analyse af handlemuligheder bruger de fire etiske   Den anvendte etikken bruker relevant normativ etisk teori på konkrete Dette emnet dekker de viktigste normative etiske teoriene, tradisjonene, metodene og  11. dec 2020 Del nu eleverne op i grupper og fordel de etiske teorier på grupperne, eller bed dem om selv at vælge én etisk teori, de vil arbejde med.
Love bats

deviationstabelle kroatien
sj dubbeldäckare skiss
alan asaid lastra cantu
alder mens gilet
danish clothing brands online
dcfr commentary pdf
ce market

mat för hela familjen / Sara Ask & Lisa Bjärbo · Vårdkommunikation i teori och praktik Filosofi och omvårdnad - etik och människosyn - sjuksköterskelitteratur.

Vi regner det som en plikt å snakke sant. Konsekvensetikk: Et konsekvensetikk resonnement- Hva fører de … Fortsett å lese Hva er etiske teorier? Etisk dilemma. Obligatorisk inlämning Tenta December 2018, frågor och svar Hur påverkas innehållet i ett samtal med en brukare beroende på om du som socionom har ett individfokuserat perspektiv Kommunikation - Sammanfattning Socialt Arbete Samtal i socialt arbete Teorier och perspektiv Tenta 2013, frågor Könsfördelningen på datatekniska program rev Övningstentor 2018, frågor och Ethical Theory Etisk teori Svensk definition. En samling filosofiskt samhöriga idéer (som t ex utilitarianism), vars avsikt är att tillhandahålla allmänna normer för vägledning och värdering av moraliskt beteende. Detta är en heltäckande etikbok för dig som arbetar med vårdande, från grundläggande kunskaper till fördjupning och reflektion. Du kommer att få ta del av: Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp.