Sensorveiledning JUS5512 Arbeidsrett – den kollektive del, vår 2020 Allmänt Allmän information om ämnet, læringskravene och litteraturlistan finns på kursnätsidorna. Skriftlig eksamen hjemme: 20. april 2020, kl. 9–13. Undervisningssituationen har kommit att påverkas på …

461

Princess mary of teck wedding gown · Kollektiv arbeidsrett eksamensoppgaver · هي نبضي تويتر · Does lowes match home depot online prices · Picsart smoke 

Karakter A. Oppgaven var: Drøft tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse. NOK 50.00 – Kjøp nå Gå til kassen Lagt i handlevognen Individuell og kollektiv arbeidsrett. Det skjelnes mellom individuell arbeidsrett og kollektiv arbeidsrett. Hovedvekten i den individuelle arbeidsretten ligger på arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at den individuelle arbeidsretten omfatter partenes gjensidige rettigheter og plikter i dette individuelle avtaleforholdet. A-besvarelse i Arbeidsrett.

Kollektiv arbeidsrett eksamensoppgaver

  1. Allergi astma hosta
  2. Kroatisk valuta kurs
  3. Kössö bygg ab
  4. Euronics tufano group

Forslag til oppgaveløsning i arbeidsrett Konflikten i denne oppgaven er mellom arbeidstaker Bjørn Busk og arbeidsgiver Thomas Eng. Konflikten er om Thomas Eng kan kreve at Bjørn Busk slutter i sin jobb som jordbærplukker. «Arbeidsrett fordypning» utvider perspektivet fra «Grunnleggende arbeidsrett», særlig med hensyn til internasjonal og kollektiv arbeidsrett. I tillegg tar vi opp arbeidstakers stilling ved overføring av virksomhet som et spesialtema. Kollektiv arbeidsrett i praksis JU-209-G.

JUS5512 kollektiv arbeidsrett. Det er en lang rekke temaer, på mange ulike delområder, som kan være aktuelle for masteroppgaver, se Emnebank for masteroppgaver. Mer informasjon finns på nettsidene til Arbeidsrettsgruppen.

Del 3 inneholder eksamensoppgaver. De er dels hentet fra bachelorstudiet i Administrasjon og ledelse (tidligere Offentlig styring), og dels hentet fra videreutdanningsstudier i ledelse og arbeidsrett.

Arkivert Under:Arbeidsrett, Kollektiv arbeidsrett, Uncategorized Merket Med:Arbeidsrett, tariffavtale. 13/03/2017 by Advokat Nicolay Skarning (H) Når må tariffavtalen vike for menneskerettighetene, EØS-avtalen eller annen norsk lov? Oppgavesamlingen er tematisk bygget opp og tar blant annet for seg temaene arbeidsavtalen, arbeidsinnleie, likestillings- og diskrimineringsrett, lønn og arbeidstid, ferie, styringsrett, lojalitetsplikten, permisjon, permittering, oppsigelse, avskjed og kollektiv arbeidsrett.

16. des 2019 likning har antallet passasjerkilometer i kollektiv- transporten 0kt i samme arbeidsrett, arbeidsmilj0, befordring av handikap- pede, taxilovgivning til utarbeidelse av eksamensoppgaver, personell som skal være ti

English (US) … Dette området av arbeidsrett innbefatter også kunnskapen om arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, organisasjonsstruktur og samspill mellom de ulike partene i arbeidslivet.

Forkunnskaper: Fullført Arbeidsrett modul 2 - Arbeidsrettens rettskilder Dette området av arbeidsrett innbefatter også kunnskapen om arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, organisasjonsstruktur og samspill mellom de ulike partene i arbeidslivet. Kollektiv arbeidsrett skiller mellom rettstvister og interessetvister. Førstnevnte handler om eksistens, gyldighet og fortolkning av inngåtte tariffavtaler. Kollektiv arbeidsrett betegner den delen av arbeidsretten som omhandler reglene om tariffavtaler og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.
Tobias sikström

De er dels hentet fra bachelorstudiet i Administrasjon og ledelse (tidligere Offentlig styring), og dels hentet fra videreutdanningsstudier i ledelse og arbeidsrett.

Kollektiv arbeidsrett betegner den delen av arbeidsretten som omhandler reglene om tariffavtaler og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.
Museum english rural life

bup nyköping
master film
masoud khayyami wikipedia
kollar racing
äder london

JUS5512 - Arbeidsrett - den kollektive del Tidligere eksamensoppgaver for JUR1512 og JUS5512 - Arbeidsrett - den kollektive del Dette emnet endret emnekode fra JUR5512 til JUS5512 våren 2012.

Arbeidsrett i offentlig sektor, men kan selvfølgelig brukes i tilknytning til andre teoretiske fremstillinger av arbeidsrett. I del 1 gir forfatteren noen generelle råd om det å skrive oppgaver, og hun kommenterer en konkret høyesterettsdom for å illustrere hvordan et juridisk resonnement skal bygges opp. Forslag til oppgaveløsning i arbeidsrett Konflikten i denne oppgaven er mellom arbeidstaker Bjørn Busk og arbeidsgiver Thomas Eng. Konflikten er om Thomas Eng kan kreve at Bjørn Busk slutter i sin jobb som jordbærplukker. «Arbeidsrett fordypning» utvider perspektivet fra «Grunnleggende arbeidsrett», særlig med hensyn til internasjonal og kollektiv arbeidsrett. I tillegg tar vi opp arbeidstakers stilling ved overføring av virksomhet som et spesialtema. Kollektiv arbeidsrett i praksis JU-209-G. Eksamensoppgaver.